Teologiska texter på syriska

Teologiska texter på syriska

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro ger ALT kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska. Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik och syntax. Den här veckan var det första undervisningstillfället för de ca 12 studenter som deltar. Här på bilden är det ALTs Tommy Wasserman tillsammans med Zeki Aydin, lektor och ansvarig för kursen.

– Det är väldigt viktigt att vi är med och tar ansvar för utbildningen i syriska. Bibeln översattes på ett tidigt stadium till klassisk syriska (arameiska) – versionen kallas Peshitta. I Örebro finns det många människor som läser bibeln och firar gudstjänst med läsning, psalm- och lovsång på just detta språk, säger Tommy Wasserman som är med och stöttar ansvarig lärare i denna kurs.

 

Comments are closed.