ALT lyfter in globala perspektiv

ALT lyfter in globala perspektiv

Teologisk utbildning bedrivs ofta utifrån svenska och västliga perspektiv. Centrum för kristenheten har dock förflyttats och nu lyfter ALT in perspektiv från den globala kristenheten.

– Den som lyssnar till globala teologiska röster berikas och utmanas av att höra ’om Guds väldiga gärningar’ från kontexter och erfarenheter som skiljer sig från vad många i Sverige är vana vid, säger Mikael Stenhammar, lärare i systematisk teologi på ALT.

Kristenheten har genomgått radikala förändringar de senaste hundra åren och centrum befinner sig inte längre i kyrkans traditionella centra i Europa utan i det globala syd. Trots det bedrivs teologisk utbildning ofta ensidigt utifrån svenska och västliga perspektiv. ALT tar nu flera steg för att lyfta in alltmer perspektiv från den globala kristenheten och särskilt från den evangelikala kristenheten och den globala pentekostalismen. Samverkan håller på att etableras med såväl enskilda forskare som viktiga teologiska centra.

Sedan hösten 2019 erbjuder ALT masterutbildning i egen regi – ett komplement till den utbildning som ges i samarbete med två norska högskolor. Den här våren erbjuds dessutom fristående kurser inom masterprogrammet där den ena behandlar just teologi i det globala. Med en rad ledande internationella teologer från dessa delar av världen – Martin Accad, Beirut Libanon, Allan Anderson, Birmingham, England, J. Kwabena Asamoah-Gyadu, Ghana och Wessly Lukose, Indien och Birmingham, England, ger kursen deltagarna redskap och perspektiv för att bedriva teologisk reflektion som står i dialog med globala teologier.

– Rösterna påminner oss om att aldrig tro att världen är precis sådan som jag ser den, vilket sporrar teologisk fördjupning och manar till ödmjukhet, säger Mikael Stenhammar.

Kursen är ett steg av många för ALT i arbetet mot att mer och mer internationalisera sina utbildningar.

Kontaktperson ALTs arbete med internationalisering: Ulrik Josefsson, ulrik.josefsson@altutbildning.se, tel. 070-417 99 78

 

Comments are closed.