Trosbaserade organisationer och professionsutveckling

Trosbaserade organisationer och professionsutveckling

På vilka sätt kan perspektiv från praktisk teologi bidra till studiet av professionell utveckling inom trosbaserade organisationer? Det är frågan som Mikael Hallenius, lärare i Kyrko- och missionsstudier på ALT, ställer sig i artikeln Trosbaserade organisationer och professionsutveckling – ett case för praktisk teologi? som i dagarna har publicerats i Scandinavian Journal for Leadership & Theology.

Ur abstract

Frågan som diskuteras i den här artikeln är: ”på vilka sätt kan perspektiv från praktisk teologi bidra till studiet av professionell utveckling inom trosbaserade organisationer? För att svara på denna fråga presenterar jag min kritiska läsning av rapporten När tilliten prövas: En studie av studieförbundet Ibn Rushd samhällsbidrag (2019) och resultaten analyseras med användning av olika perspektiv från praktisk teologi. Min metod är teoriprövande kritisk läsning där jag söker efter och presenterar begrepp i rapporten om 1) Vad sägs om religion i förhållandet mellan religion och samhälle i rapporten? 2) Vilka perspektiv tas upp i rapporten om intressenter, personal och besökares/deltagares beteende? Slutligen, med hjälp av perspektiv från praktisk teologi, beskriver jag två svar som behandlar vad professionell utveckling inom trosbaserade organisationer är och hur praktisk teologi kan bidra inom detta område. För det första föreslår jag att professionell utveckling inom trosbaserade yrken inträffar när ens egna och andras uttryck för avsiktlig religion uppfattas som en av många positiva tillgångar från början. Praktisk teologi har resurser att både studera och utveckla kunskap i dessa processer. För det andra hävdar jag att praktisk teologi har resurser för att identifiera och använda lärdomar från andra yrken med tydliga religiösa identiteter. Deras erfarenheter bör vara av intresse för aktörer som hanterar liknande utmaningar och för samhället i allmänhet. Professionell utveckling i trosbaserade organisationer är ett fall för praktisk teologi.

Läs hela artikeln här: https://sjlt-journal.com/no8-2021/trosbaserade-organisationer-och-professionsutveckling-ett-case-for-praktisk-teologi/ 

 

Comments are closed.