Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Nu publiceras forskningsrapporten om Knutby från Institutet för Pentekostala Studier (IPS). Ulrik Josefsson (prorektor ALT), redaktör tillsammans med Magnus Wahlström (ledare för Pingst – arkiv och forskning), menar att de viktigaste lärdomarna handlar om att dra gränser för fanatism för att skydda den entusiastiska kristendomen.

– Miljön i Knutby hade till stora delar formats av material som fanns i den radikala och karismatiska svenska frikyrkligheten på 1990-talet. Problemet var inte deras ursprungliga hängivenhet utan att alla kontrollfunktioner kopplades bort. Då låg vägen öppen från entusiasm till fanatism, säger Ulrik Josefsson.

Knutby blev riksbekant i samband med mordhistorien och den allt märkligare församlingsmiljön som rullades upp i offentligheten i den lilla uppländska orten. Hela frågan om församlingen aktualiserades på nytt under vintern och våren 2020 då nya domar föll över flera av ledarna. IPS inledde då arbetet med studien för att bidra med teologisk belysning. Forskningsrapporten har samlat ett antal artiklar som bearbetar olika aspekter av fenomenet Knutby med målet att dra teologiska, strukturella och i någon mån generaliserbara lärdomar från den unika utveckling som Knutby Filadelfia utgör.

I gruppen av skribenter finns både akademiker och praktiker, teologer och pastorer, alla med olika typer av kompetenser. Tillsammans formar de olika artiklarna en rapport med både bredd och djup.

– Vi har ingen anledning att spä på sensationerna kring Knutby, men vi har all anledning att reflektera och dra lärdomar från en av de märkligaste och mest utmanande händelserna i svensk pingst- och frikyrkohistoria. Därför hoppas vi att rapporten leder till samtal, reflektion och fördjupning, säger Ulrik Josefsson.

Läs och ladda ner Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby här, eller beställ som pappersbok från Nya Musik här.

Läs mer om IPS här.

 

Comments are closed.