Ekumenisk studiedag 28/9 – Program och anmälan

Ekumenisk studiedag 28/9 – Program och anmälan

De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att göra med den kristna trons innersta kärna. Men vad menar vi egentligen med frälsning och hur relaterar det till vår samtidskultur?

Den 28 september bjuder ÖTH tillsammans med Strängnäs stift in till en studiedag i samarbete med Bilda. Ämnet för dagen är “Vad betyder frälsning för vår tid?", platsen är Örebro teologiska högskola och huvudtalare är ALTs Roland Spjuth och Katarina Westerlund, Uppsala Universitet.

Program

9:30 Inledning morgonbön 

9:45 Roland Spjuth, Akademi för Ledarskap och Teologi 
– Vägen till livet: reflektioner kring vad teologi om frälsning kan få för betydelse i vår tid 

10:45 Rast

11:00 Katarina Westerlund, Uppsala Universitet
– Samtidens längtan och frågor i ett frälsningsperspektiv

12:00 Samtal och frågor från auditoriet 

12:30 Lunch på Kraka

13:30 Workshop 

15:20 Kaffe och slutord

Övriga medverkande: Anders Lennartsson (Tf. kyrkoherde Örebro), Fredrik Wenell, lektor Akademi för Ledarskap och Teologi

 

Comments are closed.