Årets FRIFO-konferens

Årets FRIFO-konferens

En av slutsatserna från FRIFO-konferensen “Church and democracy in a post-secular society” är att det finns en hel mängd historiska och nutida exempel på att låg- och frikyrkliga rörelser har varit betydelsefulla för demokratins framväxt. Deras roll har dock förändrats och deras status som civilsamhällsaktörer innebär möjligheter men också faror. Här är det behov av mer forskning. ALT är mycket glada att ha kunnat samla forskare som Robert Woodberry, Selina Stone, Ingunn Folkestad Brestein, Joel Halldorf och Arne Rasmusson med flera. Deltagarna lämnar konferensen med fler idéer och många nya insikter.

 

Comments are closed.