Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie

Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? – Ny studie

Hyllie Park folkhögskola, Malmö, gav för två år sedan ALT uppdraget att utvärdera vad som händer när sfi-undervisning bedrivs av en folkhögskola i församlingsmiljö. Mikael Hallenius, Maria Karlsson och Håkan Kenne (alla lärare på ALT) har inom ramen för ÖTH (högskolan inom ALT) utfört en studie på sfi-undervisningen i Saronkyrkan, Göteborg. I utvärderingen har fyra perspektiv studerats: deltagarnas, lärarnas, kyrkans och utbildningens.

I dag har Mikael Hallenius presenterat den slutförda utvärderingen på plats på Hyllie Parks folkhögskola och den fick positiv respons och gav viktiga samtal.

”Att genomföra den här studien har varit en spännande och lärorik resa. Förhoppningen nu är att resultaten ska ge ett viktigt bidrag till det pågående samtalet om trosbaserade organisationer som aktörer i civilsamhället”, säger Mikael Hallenius.

För att ta del av studiens resultat och slutsatser finns den att läsa i sin helhet här: Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö_ÖTH 211119

 

Comments are closed.