Apologetik i en postsekulär tid – konferens 11-12 mars på Campus Örebro

Apologetik i en postsekulär tid – konferens 11-12 mars på Campus Örebro

Under senare år har religion blivit en av de hetaste frågorna i den offentliga debatten. Somliga har till och med talat om att vi passerat in i en postsekulär tid, en period där det sekulära inte självklart är den givna normen. Stämmer det och vad vill det säga att visa på den kristna trons rimlighet i en kultur som präglas både av sekulära tankemönster och öppenhet för andlighet och religion? Frågor som dessa står i fokus då Akademi för Ledarskap och Teologi, Apologia samt studieförbundet Bilda inbjuder till en konferens med temat Apologetik i en postsekulär tid. Medverkar gör Benno van den Toren, professor i interkulturell teologi från Nederländerna, Stefan Gustavsson från föreningen Apologia, Elisabeth Sandlund från Dagen samt lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi.

Vi räknar nu med att konferensen ska kunna genomföras på plats i Örebro. Men om det kommer nya restriktioner kommer stora delar av konferensen att genomföras digitalt.

Tid: fredag och lördag 11-12 mars
Plats: Campus Örebro, Akademi för Ledarskap och Teologi
Arrangörer: Akademi för Ledarskap och Teologi, Apologia – centrum för kristen apologetik samt studieförbundet Bilda
Deltagaravgift: Vid anmälan före 27 februari: 400 kr (inklusive mat, fika och program fredag – lördag). Vid anmälan efter 27 februari: 450 kr (inklusive mat, fika och program fredag – lördag). Studentpris för mat, fika och konferens: 325 kr. Konferens utan mat: 150 kr.
Anmälan: Bilda Svealand, telefon: 019 – 601 53 50. Allra smidigast är webbanmälan här. Sista anmälningsdag (om man vill ha mat och fika) är den 7 mars.

Program

Fredag

17.30 Kvällsmat, drop in
18.30 Inledning och välkomnande, Lars Johansson
18.45 Apologetikens förutsättningar och utmaningar del 1, Benno van den Toren
19.45 Apologetikens förutsättningar och utmaningar del 2, Respons och erfarenheter från den svenska miljön, Stefan Gustavsson
20.45 Hjärta och hjärna – om tron som överraskning och rationell eftertanke, Elisabeth Sandlund
21.30 Panelsamtal och dialog, Benno van den Toren, Stefan Gustavsson, Elisabeth Sandlund

Lördag

08.45 Morgonbön
09.00 ”Humble confidence” – om mötet med andra religioner, Benno van den Toren
10.00 Fika
10.30 Mötet med andliga sökare, Lars Johansson
11.20 Mötet med Islam, Benno van den Toren
12.00 Panelsamtal och dialog
12.30 Lunch
13.30 Mötet med det sekulära och vetenskapstro, Stefan Gustavsson
14.30 Deceiving into the Truth: Kierkegaard and the Art of Indirect Apologetics, Matthew Novacheck
15.00 Fika
15.20 Församlingen som apologetik – bortom polariseringen mellan apologetik och teologi, Roland Spjuth
16.00 Tecken och under som apologetik? Benno van den Toren
16.30 Avslutande och sammanfattande panelsamtal och dialog, Benno van den Toren, Ulrik Josefsson, Stefan Gustavsson, Lars Johansson m fl medverkande.

Medverkande

Benno van den Toren, professor i interkulturell teologi vid protestantiska teologiska universitetet i Groningen, Nederländerna. Har under längre perioder verkat både i fransktalande Afrika och vid universitet i Oxford (Wycliffe Hall). Har bland annat publicerat böcker som Christian Apologetics as Cross-Cultural Dialogue och Reasons for my hope – Responding to Non-Christian friends. Kommer hösten 2022 med en bok om apologetik och religionsmöten.

Stefan Gustavsson, teolog, högskolelektor, tidigare generalsekreterare för SEA – Svenska Evangeliska Alliansen. Numera direktor för föreningen Apologia och flitigt anlitad föreläsare och författare till ett flertal böcker om apologetik.

Lars Johansson, lärare i religionshistoria och religionsfilosofi på Akademi för Ledarskap och Teologi. Tidigare föreståndare för Forum för tro, kultur och samhälle som bl a gett ut tidskriften NOD.

Elisabeth Sandlund, ledarskribent på Dagen. Tidigare både opinionsredaktör och chefredaktör för tidningen.

Matthew Novacheck, lärare i religionsfilosofi på Akademi för Ledarskap och Teologi. Studieledare vid studiecenter Malmö, Student- och ungdomspastor, Pingstkyrkan, Lund

Roland Spjuth, lärare i systematisk teologi på Akademi för Ledarskap och Teologi samt docent vid Lunds universitet.

Ulrik Josefsson, prorektor och lärare i kyrkohistoria på Akademi för Ledarskap och Teologi.

 

Comments are closed.