Boknyhet: Svensk frikyrklighet i pandemin

Boknyhet: Svensk frikyrklighet i pandemin

En studie av församlingen i corona och corona i församlingen

Under våren 2020 slog coronapandemin till med full kraft över världen. Utvecklingen gick snabbt och strax före påsk infördes de första svenska restriktionerna med begränsningar av allmänna sammankomster, gudstjänster inkluderade. Pandemin ställde svenska frikyrkoförsamlingar inför helt nya utmaningar. Verksamhet begränsades, gudstjänster blev digitala och möten mellan människor försvårades. Här föddes uttrycket att inte ställa in utan ställa om.

I denna studie analyseras hur coronapandemin påverkat svensk frikyrklighet, vilka överväganden som legat till grund för omställningarna samt hur frikyrkligt aktiva i fyra samfund förstår församlingens identitet och roll, både under pandemin och inför den tid som kommer efter restriktionerna.

Tillsammans med de samverkande frikyrkosamfunden har Institutet för Pentekostala Studier samlat forskare och skribenter från olika discipliner och med olika erfarenheter för att bättre förstå Svensk frikyrklighet i pandemin.

Rapporten kan laddas ner som digital publikation här (09_Svensk frikyrklighet i pandemin_2022_IPS_forapporter_e_bok) eller köpas som pappersbok här.

Boken presenterades vid ett seminarium. Samtalet finns att ta del av här. Under seminariet presenterades studien av flera av artikelförfattarna. Samtal om studien fördes med inbjudna respondenter.

 

Comments are closed.