Föreläsningar och samtal från ”Apologetik i en postsekulär tid”

Föreläsningar och samtal från ”Apologetik i en postsekulär tid”

Här kan du ta del av föreläsningar och samtal från konferensen "Apologetik i en postsekulär tid".

Inledning och välkomnande, Lars Johansson + Apologetikens förutsättningar och utmaningar del 1, Benno van den Toren.

Vi beklagar den dåliga ljudkvalitén i denna föreläsning

Apologetikens förutsättningar och utmaningar del 2, Respons och erfarenheter från den svenska miljön, Stefan Gustavsson.

Hjärta och hjärna – om tron som överraskning och rationell eftertanke, Elisabeth Sandlund. 

Panelsamtal och dialog, Benno van den Toren, Stefan Gustavsson, Elisabeth Sandlund.

Vi beklagar den varierande ljudkvalitén mellan olika deltagare

”Humble confidence” – om mötet med andra religioner, Benno van den Toren.

Mötet med andliga sökare, Lars Johansson. Det uppstår ett eko efter ngn minut, men det försvinner mellan minut 4 och 5.

Mötet med Islam, Benno van den Toren.

Panelsamtal och dialog. Lars Johansson, Benno van den Toren, Stefan Gustavsson, Roland Spjuth.

Frågorna från åhörarna hörs bitvis dåligt

Mötet med det sekulära och vetenskapstro, Stefan Gustavsson, föreläsning och frågestund.

Församlingen som apologetik – bortom polariseringen mellan apologetik och teologi, Roland Spjuth.

Tecken och under som apologetik samt panelsamtal. Benno van den Toren, Ulrik Josefsson, Stefan Gustavsson, Lars Johansson, Roland Spjuth.

 

Comments are closed.