Med uppdraget att tjäna – porträtt av en DIOS-student

Med uppdraget att tjäna – porträtt av en DIOS-student

Intresset för socialt arbete och viljan att tjäna andra människor fick Emilia Höglund att påbörja studierna på DIOS. Nu tar hon erfarenheterna och lärdomarna med sig in i framtida uppdrag.

Med en önskan om att på bästa sätt kunna möta och förstå människor där de befinner sig i livet är Emilia Höglund en av dem som läst ALT:s socialdiakonala program DIOS (terminen för diakonalt och socialt arbete). Emilia har länge haft ett intresse av socialt arbete och hon berättar att hon under en tid har upplevt hur Gud mer och mer grävt fram det och visat på vägar hon ska ta.

– Dels i form av att jag gick en missionskurs i Kenya under nio månader, dels även genom att jag fått vara med och tjäna på andra sätt i olika vardagliga sammanhang, säger hon.

Att tjäna andra människor verkar vara något som driver Emilia. När hon för snart ett år sedan avslutade sitt teologiska basår på ALT kände hon sig inte klar utan ville lära sig mer konkret och praktiskt när det kommer till omsorgen om andra människor.

– Det som alltid gjort och gör störst avtryck i mig är alla enskilda möten och samtal jag får med olika människor, säger hon och fortsätter. Jag har märkt att jag växer som mest som person när jag får sitta ner och samtala med och lyssna på personer som delar med sig av sitt liv, sitt hjärta och sin brustenhet. Att det där finns enorma möjligheter att få vara med och gripa in i den personens liv och göra en påverkan där Guds rike kan få bryta fram. Och att på samma sätt praktiskt få erbjuda hjälp och visa på Jesu omsorg.

Under DIOS-terminen har Emilia insett att diakoni är så mycket mer än en verksamhet och socialt arbete.

– Det berör hela det kristna livet, säger hon. Det finns i vår identitet som kristna där vi alla har möjlighet att vara med och tjänstgöra för Guds rike genom att älska vår nästa. Gud har gett oss enorma mängder med verktyg att använda för att kunna nå människor. Så jag ser det som det största äventyret att se vilka verktyg han gett mig, vilket jag känner att jag mer och mer fått en inblick i under min utbildning.

Emilia har märkt att människor i dag ofta bara behöver någon som lyssnar, ser och inkluderar på ett äkta sätt och menar att det är något så ovanligt i dagens samhälle att det utmärker sig när vi tar oss tid och engagerar oss för någon annan. Hon anser också att alla som är intresserade av att få en större förståelse för Kristi kropp, vad uppdraget som kristen är och hur central omsorgen om vår nästa är borde läsa DIOS.

Under sin studietid hade Emilia Stadsmissionen i Örebro som praktikplats och mot slutet av sin utbildning fick hon en anställning i en annan del av verksamheten – härbärget Vinternatt. Där finns hon med som boendeassistent vid sidan av socionomstudierna som nu dragit igång. För henne själv blir lärdomar och erfarenheter från studietiden en trygghet in i studierna, men hennes största förhoppning är att hennes hjärta får vidgas ännu mer så att hon kan älska fler människor omkring sig med den kärlek hon själv redan tagit emot. Något som kommer med både ett förtroende och ett ansvar som hon fått lära sig mer om under DIOS.


Vill du veta mer om DIOS? Läs mer här.

 

Comments are closed.