Dagen recenserar Mikael Tellbes ”Ledd för att leda”

Dagen recenserar Mikael Tellbes ”Ledd för att leda”

David Nyström har recenserat Mikael Tellbes bibelkommentar Ledd för att leda, på uppdrag av Dagen. Här ett utdrag:

”Det här är en genre där Tellbe verkligen kommer till sin rätt, då han klarar av att bära sin gedigna kunskap med lätthet. Han har en enastående förmåga att finna kärnan i texterna, samt att koka ner komplicerade bibelvetenskapliga resonemang till lättbegriplig sakprosa. I nutidsreflektionerna lyser hans pastorala sida igenom, då han ofta lyfter frågor som har konkret relevans för bibeltolkning i kyrklig kontext. Frågor som ’Varför var inte Paulus mer radikal i fråga om slaveriet?’, ’Ska kvinnan vara huslig och underdånig?’ och ’Hur ska kyrkan ledas?’ visar att han inte väjer för svåra diskussioner utan poängterar hur olika texttolkningar kan skära rakt in i Kyrkans liv.”

Hela texten kan du läsa på Dagens sida.

Mikael Tellbe, lärare i Nya testamentet på ALT, är huvudredaktör för kommentarsserien Nya testamentets budskap (NTB) som ges ut av Libris förlag. Ledd för att leda är en kommentar till Pastoralbreven (1-2 Tim och Titus). Nu återstår bara två nummer innan serien är komplett.

 

Comments are closed.