Diakoni och diakoner i församling och samhälle – DIOS temadag 20 okt

Diakoni och diakoner i församling och samhälle – DIOS temadag 20 okt

Vad krävs för att leda ett diakonalt arbete i vår tid och vilket diakonalt ansvar har kyrkan ur ett samhällsperspektiv? Den 20 oktober kl 9.30-16 är du välkommen att vara med på en temadag om ”Diakoni och diakoner i församling och samhälle”, inom ramen för ALT:s program DIOS – terminen för diakonalt och socialt arbete. Gästtalare är bland andra Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, och Sturla Stålsett, präst och professor i diakoni på MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Dessutom kommer flera representanter från EFK, Pingst och SAU att ge spaningar om framtiden och samtala om vad som krävs för att leda diakonalt arbete i vår tid.

Du kan delta i temadagen på alla våra sex studiecenter – Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Kostnad för dagen: 300 kr (inkl fika och lunch)
Anmälan ska ske senast den 13 oktober:
Anmäl dig här

Sturla Stålsett är präst och professor i diakoni på MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Sturlas forskning i diakonivetenskap bygger på lång praktisk erfarenhet från diakonala organisationer, bland annat Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo som han ledde mellan 2006 – 2013. Sturla är även engagerad i frågor som berör religionens plats i samhället. Sturla ledde arbetet med den norska offentliga utredningen ”Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk” (NOU 2013:1). På DIOS-dagen kommer Sturla prata om kyrkans diakonala ansvar i ett samhällsperspektiv.

Sofia Camnerin är pastor, teolog och författare. Sedan maj 2021 är Sofia generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Som företrädare för svensk kristenhet har Sofia regelbunden kontakt med politiker och andra makthavare när kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper hamnar i kläm i samhället. Sofia har även skrivit flera böcker. I boken När livet stramas åt skärps blicken, skriver Sofia personligt om att vara förälder till barn med särskilda behov. I den fristående uppföljaren När larmet tystnar hörs tonen gör Sofia en teologisk reflektion över de frågor som väcks under livets mörka dagar. På DIOS-dagen kommer Sofia prata om diakoner och diakoni i ett teologiskt perspektiv.

Övriga medverkande: Kristina Patring, Roland Spjuth, Erika Bergman, Mikael Celinder, Andreas Wessman och Ulrik Josefsson

Program

Plats: ALT:s samtliga studiecenter

Tid: torsdag 20 okt kl. 9.30-16.00

9.15-9.30         Enkelt ståfika på respektive plats

9.30-9.40         Välkommen och introduktion (ML, UJ)

9.40-11.00       Sturla Stålsett Diakoni i samhället och politiken

11.00-11.20     Frukt och paus

11.20-12.00     Kristina Patring Respons från ett svenskt perspektiv

13.00-13.40     Sofia Camnerin Teologiska perspektiv på diakoni

13.40-14.10     Roland Spjuth Några teologiska reflektioner kring diakonala praktiker

14.10-14.20     Frukt och kaffe

14.20-15.10     Inspel från EFK, SAM och Pingst: Erika Bergman, Mikael Celinder och Andreas Wessman

15.10-16.00     Avslutande panelsamtal lett av Ulrik Josefsson Vad krävs för att leda diakonalt arbete i framtiden?

 

 

Comments are closed.