Ulrik Josefsson blir tillförordnad rektor

Ulrik Josefsson blir tillförordnad rektor

Nuvarande rektor Niklas Holmefur kommer att avsluta sin tjänst vid ALT efter årsskiftet. Fram till dess finns Niklas kvar i organisationen och i flertalet uppgifter. Prorektor Ulrik Josefsson går som planerat in som tf rektor under delar av läsåret 22/23. Organisationen är väl rustad för denna förändring och det finns alla förutsättningar för tf rektor att förtjänstfullt leda arbetet vid ALT.

Vi är glada över att Niklas finns med i arbetet under hela hösten och önskar honom välgång och välsignelse i hans framtida uppgifter. Vi ser även fram mot fortsatt samarbete för att utveckla god teologi och träna ledare för tjänst i församling och samhälle, i Sverige och ut över världen.

 

Comments are closed.