Rapportsläpp 21 oktober: Kristen tro på glid?

Rapportsläpp 21 oktober: Kristen tro på glid?

Hur ser det ut med tron hos unga vuxna i frikyrkliga miljöer? Den frågan har studerats av en grupp forskare inom ALT och IPS. Resultatet presenteras i IPS-rapporten Kristen tro på glid? Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet.

ALT och IPS bjuder in till ett presentationsseminarium 21 oktober kl 10-12 som sänds live på ALT:s hemsida. Länk läggs upp här strax innan seminariet börjar.

Bland författarna finns: Mattias Sennehed, Fredrik Wenell, Maria Karlsson, Ulrik Josefsson och andra både svenska och internationella forskare.

 

Comments are closed.