Upplägg

Varje termin erbjuder ALT två lördagskurser: en inriktad på teologi och bibelvetenskap och en på församling och ledarskap. De två kurserna löper parallellt och deltagarna från båda kurserna är på plats på studiecentren vid samma tillfällen.

ALTs lördagskurser ges i samarbete mellan ALT och sex samverkande folkhögskolor i ALTs nätverk. Nedan följer en lista med studieorter, studiecenter och samverkande folkhögskolor:

Som deltagare läser du kursen vid ett av dessa studiecenter, där du är på plats vid fyra lördagar under terminen. Dessa dagar är schemalagda från kl 10–16 och innehåller föreläsningar via videokonferens varvat med seminarier och samtal på plats på studiecentret.

Kurserna läses på 25 procents studietakt. Utöver de fyra lördagarna på plats på studiecentret består kursen av läsning, reflektion och uppgifter. Räkna med att lägga 4-8 timmar per vecka på egna studier utöver de schemalagda lördagarna. Det finns en veckoplan du kan använda för att hitta ett lämpligt upplägg för dina studier.

För vissa av lördagskurserna finns även möjlighet att examinera för högskolepoäng vid Örebro teologiska högskola (ÖTH). Detta kan innebära viss kompletterande läsning och inlämning av uppgifter. Mer information om detta ges för varje specifik kurs.

Kursavgift

Kursavgifterna för ALTs lördagskurser faktureras av den folkhögskola deltagaren läser vid.

Följande kursavgifter gäller för lördagskurserna som ges under våren 2019:

LK42 Nya testamentets böcker och budskap

Kursavgiften är 700 kr per deltagare i LK42 Nya testamentets böcker och budskap. I avgiften ingår fika, lunch och tillgång till kopiator under de fyra lördagarna. Utöver detta tillkommer utgifter för kurslitteratur.

LK52 Hållbart ledarskap i församlingen

Kursavgiften är 1100 kr per deltagare i LK52 Hållbart ledarskap i församlingen. I avgiften ingår fika, lunch och tillgång till kopiator under de fyra lördagarna. I kostnaden ingår även ett personlighetstest som är en del av kursförloppet. Utöver detta tillkommer utgifter för kurslitteratur.