De senaste åren har det sociala och diakonala arbetet vuxit i betydelse och omfattning för ALTs huvudmän. Det har alltid haft en stark ställning i rörelsernas internationella arbete. Men idag är många församlingarna i Sverige också engagerade i olika sociala projekt för missbrukare, barn och nysvenskar. Församlingar driver förskola, skola, äldreboenden, second hand-butiker med arbetsträning, med mera. Denna utveckling har gjort kyrkor till viktiga aktörer i det civila samhället.

Utvecklingen har gått fort och det saknas idag fördjupad teologisk reflektion kring hur kyrkan ska förstå dessa sociala projekt samt utbildning som tränar människor att tänka på sina sociala uppgifter ur ett kristet perspektiv. Det finns också ett stort antal församlingsanställda som har en diakonal inriktning på sina tjänster utan att de fått utbildning för dessa uppgifter.

Därför utvecklar nu ALT en termin för socialt och diakonalt arbete. Den startas ht 19 och är just nu under uppbyggnad. Den riktar sig till några olika målgrupper med olika ingång:

  1. Profil för studenter i ALTs fyraåriga pastors- och ledarprogram som önskar tjänst med en social-diakonal profil i Sverige eller utomlands. Profilering görs med en termins studier samt ytterligare profileringsmöjlighet i t.ex. uppsats.
  2. Ledare och verksamma i sociala- och diakonala projekt som önskar en teologisk reflektion och fördjupning. Detta kan handla om fortbildning genom enstaka högskolekurser eller studier upp till ett år (50 % folkhögskola + 45 hp) på halvtid eller heltid. Detta inkluderar även fortbildning för redan anställda församlingsledare som är verksamma inom det social-diakonala fältet. Ett diplom utfärdas för en social-diakonal termin eller interkulturellt-diakonalt år med fullgjorda studier efter 22,5 resp 45hp.
  3. Personer som önskar komplettera andra utbildningar för att söka arbete hos aktörer i det civila samhället. Här bör det skapas möjligheter att komplettera och samordna folkhögskolornas befintliga utbildningar i socialt entreprenörskap och socialpedagogik med att studera och examinera den social-diakonala profilens kurser i högskoleform.
  4. Församlingsmedlemmar engagerade i socialt arbete som önskar fördjupning och vidareutbildning. Här erbjuds möjlighet att läsa fristående kurser på olika studieorter.
  5. Studenter i treårigt teologiskt kandidatprogram som vill fördjupa sina kunskaper om kyrkan i samhället och projektledning.
  6. Studenter som vill läsa ett tvåårigt program med inriktning på diakoni och socialt arbete.

Mer information om program och kursupplägg kommer i mars.