Dan Elofsson
Studievägledare för pastors- och ledarprogrammet
0707-634435
Maria Karlsson
Studievägledare PROMIS
0708-709623
Hanna Wärlegård
Studievägledare Teologiska program och kurser, frågor om behörighet och tillgodoräkningar
070-536 21 24