Kursplaner 2018-19

Kursplaner läggs ut successivt.

Kurser som anordnas av samverkande folkhögskolor inom ALT

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet FL02 Ledaren, församlingen och samhället FL03 Ledaren och kommunikationen FL04 Ledaren i mötet med andra FL05 Bibeln i församlingslivet FL06 Människor i möte FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar FL08 Ledarskap och teologisk integrering FL16 Interkulturell tjänst LK41 Gamla testamentets böcker och budskap LK42 Nya testamentets böcker och budskap LK51 Kyrka integration och diakoni LK52 Hållbart ledarskap i församlingen

För kurser som anordnas av ÖTH se här.