Kurser hösten 2019

Under hösten 2019 ges kursen BV103D Bibelteologi.
Kursen ger en inblick i viktiga teologiska teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till en bibelteologi kring dessa teman. Den syftar till att ge en ökad förståelse för såväl teologins mångfald som det budskap som förenar Bibelns böcker. Kursen ger även en introduktion till bibelteologins metodfrågor och förhållandet mellan GT och NT.

Träffar på plats i Örebro under hösten 2019 är planerade till: 6–7 sep, 11–12 okt, 13-14 dec.

För ansökan, se Ansökan och behörighet.

Kurser framöver

Våren 2020: TL102D Etik
Planerade träffar: 24–25 jan, 6–7 mars, 15–16 maj
Hösten 2020: TL103D Systematisk teologi
Våren 2021: RR106D Världsreligionerna