Kurser som anordnas av
samverkande folkhögskolor inom ALT

Kursplaner för läsåret 21-22 läggs upp här löpande.

Ledarkurser

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet Kursplan Ht 21

FL03 Ledaren och kommunikationen Kursplan Ht 21

FL05 Bibeln i församlingslivet Kursplan Ht 21

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar Kursplan Ht 21

FL15 Social och diakonal tjänst ht21

Lördagskurser

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap 21-22

LK42 Nya testamentets böcker och budskap vt22

LK46 Kyrka och mission i en global värld 21-22

LK47 Kristen etik vt 22

För kurser som anordnas av Örebro teologiska högskola se här.