ALTs Lördagskurser riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom områdena teologi, församling och ledarskap.
Kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar där du som deltagare finns på plats vid ett av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro). Träffarna innehåller gemensam undervisning med övriga studiecenter via videokonferens och tid för samtal, övningar och reflektion på respektive studieort.

Studietakten för kurserna ligger på 25 procent, vilket innebär att studierna kan kombineras med arbete eller andra studier. Målet med kurserna är att fördjupa dina kunskaper och ge dig praktiska verktyg inom teologi. Kursutbudet innehåller kurser som motsvarar innehållet i det teologiska basåret vid Örebro teologiska högskola.