Kurser framöver

Våren 2020:
LK42 Nya testamentets böcker och budskap
LK52 Hållbart ledarskap i församlingen

Planerade träffar på studiecenter: 25 jan, 7 mars, 18 apr, 16 maj

Hösten 2020:
LK43 Missionsvetenskap
En kurs inom församling och ledarskap (mer info kommer)

Våren 2021:
LK44 Kyrkohistoria
En kurs inom församling och ledarskap (mer info kommer)