Kurser hösten 2019

Under hösten 2019 ges två lördagskurser:

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap
Kursen ger en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll och teologi. Föreläsningarna är upplagda så att de också ger deltagaren en introduktion till olika moment inom biblisk tolkningsmetodik. Kursen innehåller också en översikt över forskningen på Gamla testamentets område där de viktigaste metoderna introduceras i relation till bibeltexterna. Seminarierna innebär tillfällen för reflektion och bearbetning av frågor gällande Gamla testamentet i relation till kyrkan idag.

LK51 Kyrka, integration och diakoni
Kursen fokuserar på frågor om integration och diakoni och kyrkans roll på dessa områden. I kursen presenteras en bild av dagens Sverige med fokus på kultur och religion. Föreläsningarna ges till stor del av gästföreläsare från församlingar och andra organisationer med inriktning på integration och diakoni. Deltagaren utmanas i att reflektera kring förhållandet mellan kultur och religion, inte minst genom frågor om mötet med islam i den svenska kontexten.

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på ett av våra studiecenter. Följande datum är planerade under hösten 2019: 7 sep, 12 okt, 16 nov, 14 dec.

INFORMATION TILL DELTAGARE I JÖNKÖPING: På grund av att evenemanget Pingst Ledare hålls i Pingstkyrkan i Jönköping den 16 november kommer ALTs lördagskurs flyttas till den 23 november. Denna ändring gäller endast för Jönköping. Hör av dig till Ludvig Nyman vid frågor (ludvig.nyman@altutbildning.se).  

För ansökan, se Ansökan och behörighet.

Kurser framöver

Våren 2020:
LK42 Nya testamentets böcker och budskap
LK52 Hållbart ledarskap i församlingen

Planerade träffar på studiecenter: 25 jan, 7 mars, 18 apr, 16 maj

Hösten 2020:
LK43 Missionsvetenskap
En kurs inom församling och ledarskap (mer info kommer)

Våren 2021:
LK44 Kyrkohistoria
En kurs inom församling och ledarskap (mer info kommer)