Kurser framöver

Våren 2021:
LK42 Nya Testamentet och LK45 Kristen tro

Hösten 2021:
LK41 Gamla Testamentet och LK46 Missionskunskap
 
Våren 2022:
LK42 Nya Testamentet och LK47 Etik