Kurser framöver

Hösten 2020:
LK41 Gamla Testamentet och LK44 Kyrkohistora

Preliminära datum för hösten: 5 sept, 10 okt, 14 nov, 19 dec.

Våren 2021:
 
LK42 Nya Testamentet och LK45 Kristen tro

Hösten 2021:
LK41 Gamla Testamentet och LK46 Missionskunskap

Våren 2022:
LK42 Nya Testamentet och LK47 Etik