Under hösten 2019 ges två lördagskurser:

  • Gamla testamentets böcker och budskap
  • Kyrka, integration och diakoni

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på ett av våra studiecenter. Följande datum är planerade under hösten 2019: 7 sep, 12 okt, 16 nov, 14 dec. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

INFORMATION TILL DELTAGARE I JÖNKÖPING: På grund av att evenemanget Pingst Ledare hålls i Pingstkyrkan i Jönköping den 16 november kommer ALTs lördagskurs flyttas till den 23 november. Denna ändring gäller endast för Jönköping. Hör av dig till Ludvig Nyman vid frågor (ludvig.nyman@altutbildning.se).

Gamla testamentets böcker och budskap
Kursen ger en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll och teologi. Föreläsningarna är upplagda så att de också ger deltagaren en introduktion till olika moment inom biblisk tolkningsmetodik. Kursen innehåller också en översikt över forskningen på Gamla testamentets område där de viktigaste metoderna introduceras i relation till bibeltexterna. Seminarierna innebär tillfällen för reflektion och bearbetning av frågor gällande Gamla testamentet i relation till kyrkan idag.

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap

Kyrka, integration och diakoni
Kursen fokuserar på frågor om integration och diakoni och kyrkans roll på dessa områden. I kursen presenteras en bild av dagens Sverige med fokus på kultur och religion. Föreläsningarna ges till stor del av gästföreläsare från församlingar och andra organisationer med inriktning på integration och diakoni. Deltagaren utmanas i att reflektera kring förhållandet mellan kultur och religion, inte minst genom frågor om mötet med islam i den svenska kontexten.

LK51 Kyrka, integration och diakoni

För ansökan, se Ansökan och behörighet.