Under hösten 2021 ges två lördagskurser:

  • Gamla testamentets böcker och budskap (LK41)
  • Kyrka och mission i en global värld (LK46)

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på våra studiecenter.
Datum för hösten är 11/9, 16/10, 27/11 och 18/12. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Gamla testamentets böcker och budskap

Kursen ger en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll och teologi. Den ger också en introduktion till olika moment inom biblisk tolkningsmetodik. Kursen innehåller också en översikt över forskningen på Gamla testamentets område, där de viktigaste metoderna introduceras i relation till bibeltexterna. Det blir även tillfälle för reflektion och bearbetning av frågor gällande Gamla testamentet i relation till kyrkan i dag.

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap

Kyrka och mission i en global värld

Kursen aktualiserar frågor om kyrka och mission i en global värld såväl bibelteologiskt som historiskt, praktiskt och ekumeniskt i dialog med samtida samhällsutmaningar och möten med andra religiösa traditioner. Kursen innehåller även moment som syftar till att ge fördjupade färdigheter i att tolka samtiden utifrån missionsvetenskapliga perspektiv, samt hur dessa ska förstås i relation till situationer i församlingar idag.

LK46 Kyrka och mission i en global värld

För ansökan, se Ansökan och behörighet.