Vi ställer om kurstillfället den 18 april och den 16 maj – det genomförs via livesändning och videokonferens!
 
På grund av den rådande coronapandemin ställer vi om undervisningen så att du istället följer den hemifrån. Du som är student kan läsa mer om hur det går till på Itslearning!

 

 

 
 

 

Under våren 2020 ges två lördagskurser:

  • Nya testamentets böcker och budskap
  • Hållbart ledarskap i församlingen

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på ett av våra studiecenter. Följande datum är planerade under våren 2020: 25 jan, 7 mars, 18 apr, 16 maj. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Nya testamentets böcker och budskap:

Kursen är en introduktionskurs till Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria
och Jesu liv, de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid. Kursen ger även basfärdigheter i att
söka kunskap om Nya testamentets historiska, geografiska, politiska, sociala och religiösa bakgrundsmiljö.
Kursens innehåller även moment som syftar till att ge fördjupade färdigheter i att tolka nytestamentliga och
historiska texter, samt hur dessa ska förstås i relation till situationer i församlingar idag.

Kursplan: Nya testamentets böcker och budskap

Hållbart ledarskap i församlingen:

Kursen ges i fyra tematiska delar: ”Teologi och kultur för ledarskap”, ”Formande vanor för
ledarskap”, ”Kännedom om sig själv och andra för ledarskap”, ”Att ta ansvar för liv i ledarskap”.
Föreläsningarna ges till stor del av gästföreläsare från församlingsnätverken inom Svenska
Alliansmissionen (SAM), Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst
FFS). Föreläsningarna och litteraturen lyfter bl.a. fram vad som är signifikativt för ett kristet ledarskap i
Jesu efterföljd, hur den andliga kampen kan se ut och hur vi kan leva våra liv för att kunna stå raka igenom
den, hur vi som människor är skapade att samspela med varandra trots och tack vare olikheter och hur vi
kan leda både personer och grupper på ett effektivt sätt. Kursen kommer även att ge goda exempel på hur
ledare och församlingar har tagit sig an utmaningarna att bygga en god ledarkultur i såväl det personliga
livet som församlingslivet. Seminarierna under kursen innebär tillfällen för reflektion och bearbetning av
de frågor som väcks.

Kursplan: Hållbart ledarskap i församlingen

För ansökan, se Ansökan och behörighet.