Under våren 2021 ges två lördagskurser:

  • Nya testamentets böcker och budskap (LK42)
  • Kristen tro (LK45)

Båda kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar på plats på våra studiecenter. Datumen är 30 januari, 13 mars, 24 april och 29 maj. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Nya testamentets böcker och budskap

Kursen är en introduktionskurs till Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria och Jesu liv, de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid. Kursen ger även basfärdigheter i att söka kunskap om Nya testamentets historiska, geografiska, politiska, sociala och religiösa bakgrundsmiljö. Kursens innehåller även moment som syftar till att ge fördjupade färdigheter i att tolka nytestamentliga och historiska texter, samt hur dessa ska förstås i relation till situationer i församlingar idag.

LK42 Nya testamentets böcker och budskap

Kristen tro

Kristen tro är två tusen år gammal och är idag världens mest utbredda tro. Trots detta finns en ganska stor okunnighet om innehållet i kristen tro både innanför och utanför kyrkan. Denna kurs ger en grundläggande översikt av innehållet i kristen tro Kursen vill ge både en historisk kunskap om det som påverkat hur olika kristna traditioner formulerar sin tro och stimulera till egna reflektioner kring vad som är ett välgrundat och relevant sätt att formulera tron. Kursen kommer att bearbeta frågor som: “vad är centralt i kristen gudsförståelse?”, “varför blev treenighetsläran så viktig i kristen tradition?”, “kan man tala om Jesus som gudomlig?”, “vad finns för det uppfattningar om framtiden inom kristen tro?”.

LK45 Kristen tro

För ansökan, se Ansökan och behörighet.