Varje år erbjuds ett antal masterkurser som är lämpliga att studera som fristående kurs. Under året 2021–2022 finns speciellt följande kurser:

  • The Book of Isaiah in modern biblical studies (BV404). Ges under perioden sept – dec .
  • Nyare teologi- och kyrkohistoria med inriktning skandinaviska väckelserörelser. Ges under perioden dec – febr.
  • Bibeltolkning och förmedling i ett församlingssammanhang (MAL514). Ges under perioden dec – febr.