Upplägg Onsdagskurser

Onsdagskurser läses på dagtid tillsammans med studenter i det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet vid något av våra studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå).

Varje onsdag är schemalagd med föreläsningar, seminarier och tid för samtal. Det finns totalt åtta kurser á 7,5hp som kan läsas och studietakten ligger på halvfart. Kurserna (totalt 60 hp) motsvarar det teologiska basåret på ÖTH och kurserna är även en del av pastors- och ledarprogrammet. Målet med kurserna är att ge dig fördjupad kunskap och insikt i teologi, vilket du har nytta av både i församlingen och i ditt arbete.

Observera att du kan läsa en kurs i varje block i taget, vilket innebär att du läser 7,5 hp på halvfart.

Block HT1
v. 35-44
Block HT2
v. 45-02
Block VT1
v. 04-13
Block VT2
v. 14-23
RR101R
Introduktion till teologiska studier
BV101R
Gamla testamentet, baskurs
BV102R
Nya testamentet, baskurs
KM102R
Kyrkohistoria, baskurs
TL103R
Systematisk teologi 1
RR106R
Världsreligionerna baskurs
KM101R
Missionsvetenskap
BV103R
Bibelteologi 1

Kursplaner hittar du här.

Avgift Onsdagskurser

Kursavgiften är 300 kr per kurs och faktureras av ALT. Deltagande under ALTs gemensamma dagar uppmuntras men är frivilligt för studenter som läser onsdagskurser. Mat och fika ingår därför inte i kursavgiften utan kan köpas till självkostnadspris på plats för de som väljer att delta.