Introduktion till Bibelns språk

Har du någon gång brottats med en bibelvers som verkar obegriplig? Du kanske har tittat i några olika översättningar, men blivit än mer förvirrad. De säger ju olika saker? Vad står det egentligen? Vi vill hålla Bibeln högt, och utrusta dig som student med goda verktyg för att komma åt vad grundtexten säger. Skriven i en annan tid, i en kultur olik vår och på språk som inte liknar svenskan kan Bibelns grundtexter ibland vara svårtillgängliga, men vad kan då vara bättre än att tillsammans med kunniga lärare börja kika in i denna värld?

Hebreiska

Tyngdpunkten i introduktionskursen ligger på att lära sig grunderna i det hebreiska språkets uppbyggnad, skaffa sig ett ordförråd och förstå den problematik som ligger i att översätta uråldriga hebreiska texter till modern svenska. Målet är att du ska få träna din förmåga att läsa och skriva elementär hebreiska.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Denna fördjupningskurs bygger på BV205D. Vi fortsätter att lära oss grunderna i det hebreiska språkets uppbyggnad. Målet är att studenterna ska kunna läsa ett prosa kapitel ur Bibeln på originalspråket med hjälp av ordlista i slutet av kursen.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Kurserna läses på halvfart (20 timmar i veckan), och går bra att kombinera med andra studier eller arbete. Utöver en fysisk träff på Campus Örebro under någon av kursens första veckor, följer 2 föreläsningar i veckan över videokonferens där du deltar via din dator. Alla föreläsningar är obligatoriska och du förväntas att förbereda övningar till varje lektion.

Kurslärare är Lena-Sofia Tiemeyer

Grekiska

I kursen BV201 och BV201D Nytestamentlig grekiska 1 får du en introduktion till det språk som Nya testamentet är skrivet på. Kursen ger en allmän introduktion till det grekiska språkets historia. Fokus ligger på den nytestamentliga koinégrekiskans grammatik och vokabulär. Under kursen används en introduktionsbok som innehåller både grammatik och översättningsövningar. Mot slutet av kursen får studenten även översätta och analysera delar av Första Johannesbrevet. Se kursplan för mer information om kursen.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

I kursen BV202 och BV202D får du fortsatt genomgång av grekiskans formlära och syntax i huvudsak enligt lärobokens systematiska indelning, under löpande jämförelse med motsvarande svensk grammatik. Valda delar i Nya testamentet (Johannes, Matteus, 1 Thessalonikerbrevet) studeras ur språkligt och teologiskt perspektiv. I kursen ingår också fortsatt inlärning av högfrekventa ord i Nya testamentet enligt utdelad frekvensordlista. Kursen ger en grundläggande orientering om textkritik och hur man genomför en begreppsanalys.

Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Kurserna läses på halvfart (20 timmar i veckan), och går bra att kombinera med andra studier eller arbete. Kursen har en fysisk träff på Campus Örebro under någon av kursens första veckor. Under kursens gång tittar studenten sedan på inspelade genomgångar och deltar i veckovisa textseminarier, allt detta via dator.

Kurslärare är Tommy Wasserman.