Har du någon gång brottats med en bibelvers som verkar obegriplig? Du kanske har tittat i några olika översättningar, men blivit än mer förvirrad. De säger ju olika saker? Vad står det egentligen? Vi vill hålla Bibeln högt, och utrusta dig som student med goda verktyg för att komma åt vad grundtexten säger. Skriven i en annan tid, i en kultur olik vår och på språk som inte liknar svenskan kan Bibelns grundtexter ibland vara svårtillgängliga, men vad kan då vara bättre än att tillsammans med kunniga lärare börja kika in i denna värld?

OBSERVERA att dessa kurser ges under hösttermin!

Hebreiska

Du har möjlighet att läsa en introduktionskurs till hebreiska på distans, BV205D, 7,5 hp (kursplan hittar du här). Tyngdpunkten i kursen ligger på att lära sig grunderna i det hebreiska språkets uppbyggnad, skaffa sig ett ordförråd och förstå den problematik som ligger i att översätta uråldriga hebreiska texter till modern svenska.

Kursen läses på halvfart (20 timmar i veckan) eller kvartsfart (10 timmar i veckan), och går bra att kombinera med andra studier eller arbete. Den är upplagd med en fysisk träff på Campus Örebro under någon av kursens första veckor, sedan följer 3-4 föreläsningar över videokonferens där du kopplar upp dig via din dator samt några frivilliga seminarier, också de genom videokonferens. Målet är att du ska få träna din förmåga att läsa, skriva och, i mycket begränsad omfattning, tala hebreiska.

Kursen ges under höstterminen 2020, v 35-44. Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Kurslärare är Lena-Sofia Tiemeyer

Grekiska

I kursen BV201D Nytestamentlig grekiska 1 (distans) får du en introduktion till det språk som Nya testamentet är skrivet på. Kursen ger en allmän introduktion till det grekiska språkets historia. Fokus ligger på den nytestamentliga koinégrekiskans grammatik och vokabulär. Under kursen används en introduktionsbok som innehåller både grammatik och översättningsövningar. Mot slutet av kursen får studenten även översätta och analysera delar av Första Johannesbrevet. Se kursplan för mer information om kursen.

Kursen läses på halvfart (20 timmar i veckan), och går bra att kombinera med andra studier eller arbete. Den är upplagd med en fysisk träff på Campus Örebro under någon av kursens första veckor. Under kursens gång tittar studenten sedan på inspelade genomgångar och deltar i veckovisa textseminarier, allt detta via dator.

Kursen ges under höstterminen 2020, v 35–44. Förkunskapskrav för kursen är minst 30 hp inom teologi/religionsvetenskap.

Kurslärare är Tommy Wasserman.