Institutet för Pentekostala studier driver under höst- och vårtermin en seminarieserie. Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@altutbildning.se