Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Ledning och administration

Niklas Holmefur
Rektor, lärare i missionsvetenskap
0706-99 29 35
Magdalena Bina
Utbildnings- administratör
0739-82 52 06
Maria Brolin
Bibliotekarie
019-30 77 55
Lena-Maria Doss
Studieledare SC Stockholm, lärare, sekreterare (Sjukskriven)
0705-85 81 89
Dan Elofsson
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet, lärare i Nya testamentet
0707-63 44 35
Arne Johansson
Vaktmästare Campus Örebro
0705-36 21 27
Ulrik Josefsson
Prorektor, lärare i kyrkohistoria
070-417 99 78
Julia Lilja
Kommunikatör (vikarierande)
0761-68 10 77
Lara Roswall
Administrativ ledare
0705-36 46 42
Hanna Wärlegård
Studieledare Campus Örebro, studievägledare, lärare
0705-36 21 24
Elin Östberg
Kommunikatör (föräldraledig)
0706-29 28 72

Personal

Greger Andersson
Lärare i Gamla testamentet och tolkningsmetodik
0733-02 75 51
Linda Andreasson
Studieledare SC Jönköping
Torbjorn Aronson
Lärare i kyrko- och missionstudier
0733-66 43 86
Kristin Borneling
Kursledare DIOS
036-12 00 79
Erica Bäck
Studieledare SC Malmö
0768-77 90 98
Lennart Boström
Lärare i Gamla testamentet, distansansvarig
0705-36 24 68
Ulf Dagerbrant
Samordnare och studieledare SC Umeå, lärare i systematisk teologi
0731-53 16 11
David Davage
Lärare i Gamla testamentet (tjänstledig)
Bruno Frandell
Studieledare SC Jönköping, lärare i religionsfilosofi
0763-13 72 00
Marcus Fritsch
Studieledare SC Göteborg, lärare i missionsvetenskap
0738-28 21 38
Mikael Hallenius
Lärare i Kyrko- och missionsstudier
0761-41 17 79
Lars Johansson
Lärare i religionsfilosofi och religionsvetenskap
0706-96 79 18
Samuel Jonsson
Studieledare SC Stockholm
Maria Karlsson
Lärare i missionsvetenskap, internationell samordnare
0708-70 96 23
Håkan Kenne
Samordnare SC Malmö, samordnare för ledarkurser
040-37 59 51
Jae Sung Kim
Studieledare SC Stockholm
Åsa Kristensson
Studieledare SC Göteborg
0702-55 15 12
Petrus Lilja
Studieledare SC Malmö
040-37 59 51
Kristine Arapovic Lindetorp
Samordnare och studieledare SC Stockholm
0736-28 73 51
Joel MacInnes
Lärare i Nya testamentet
0735-08 85 72
Åsa Molin
Studieledare Campus Örebro, lärare i homiletik
0707-65 85 30
Emma Nandorf
Studieledare SC Umeå
Matthew Nowachek
Studieledare SC Malmö
0735-23 56 37
Ludvig Nyman
Lärare i Nya testamentet
Lina Skoghäll
Samordnare SC Jönköping
0762-17 50 74
Roland Spjuth
Lärare i systematisk teologi
Mikael Stenhammar
Lärare i systematisk teologi
Jakob Svensson
Studieledare SC Jönköping
0709-50 45 94
Mikael Tellbe
Studierektor för Örebro teologiska högskola, lärare i Nya testamentet
0708-91 09 18
Lena-Sofia Tiemeyer
Lärare i Gamla testamentet
Pontus Tunhav
Samordnare SC Göteborg
0704-83 24 26
Tommy Wasserman
Lärare i Nya testamentet
019-30 77 51
Fredrik Wenell
Lärare i systematisk teologi
0760-40 16 62
Fredrik Wärn
Studieledare SC Umeå
0722-07 27 35
Martin Wärnelid
Samordnare och studieledare Campus Örebro
0707-70 13 34