Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Ledning och administration

Niklas Holmefur
Rektor Örebro teologiska högskola, lärare i missionsvetenskap
0706-99 29 35
Maria Brolin
Bibliotekarie
019-30 77 55
Lena-Maria Doss
Studieledare SC Stockholm, sekreterare
0705-85 81 89
Dan Elofsson
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet, lärare i Nya testamentet
040-37 59 51
Ulrik Josefsson
Direktor, lärare i kyrkohistoria
08-619 25 69
Lotta Karlsson
Campusvärd Örebro
0705-36 21 27
Lara Roswall
Administrativ ledare
0705-36 46 42
Tommy Wasserman
Utbildningsledare för teologiska program, lärare i Nya testamentet
019-30 77 51
Hanna Wärlegård
Samordnare och studieledare Campus Örebro, studievägledare, lärare
0705-36 21 24
Elin Östberg
Kommunikatör
0706-29 28 72

Personal

Greger Andersson
Lärare i Gamla testamentet och tolkningsmetodik
0733-02 75 51
Torbjorn Aronson
Lärare i kyrko- och missionstudier
0733-66 43 86
Kristin Borneling
Kursledare DIOS
Lennart Boström
Lärare i Gamla testamentet, distansansvarig
0705-36 24 68
Ulf Dagerbrant
Samordnare och studieledare SC Umeå, lärare i systematisk teologi
0731-53 16 11
Bruno Frandell
Studieledare SC Jönköping, lärare i religionsfilosofi
0763-13 72 00
Marcus Fritsch
Studieledare SC Göteborg, lärare i missionsvetenskap
0738-28 21 38
Mikael Hallenius
Ämnesansvarig och lärare i kyrko- och missionsstudier
0760-26 55 84
Erik Holke
Samordnare SC Göteborg
0768-50 11 03
Lars Johansson
Lärare i religionsfilosofi och religionsvetenskap
0706-96 79 18
Samuel Jonsson
Studieledare SC Stockholm
Maria Karlsson
Lärare i missionsvetenskap, internationell samordnare
0708-70 96 23
Håkan Kenne
Samordnare SC Malmö, samordnare för ledarkurser
040-37 59 51
Åsa Kristensson
Studieledare SC Göteborg
0702-55 15 12
Göran Lennartsson
Lärare i Nya testamentet
Petrus Lilja
Studieledare SC Malmö
040-37 59 51
Kristine Arapovic Lindetorp
Samordnare SC Stockholm, studieledare
0736-28 73 51
Åsa Molin
Studieledare Campus Örebro, lärare i homiletik
0707-65 85 30
Ludvig Nyman
Lärare i Nya testamentet, lördagskursansvarig
Birgitta Rasmusson
Studieledare SC Malmö
0733-52 00 30
Lina Skoghäll
Samordare, studieledare SC Jönköping
0762-17 50 74
Roland Spjuth
Lärare i systematisk teologi
Ingrid Svanell
Lärare i själavård
0703-13 19 34
Jakob Svensson
Studieledare SC Jönköping
0709-50 45 94
Mikael Tellbe
Lärare i Nya testamentet
0708-91 09 18
Fredrik Wenell
Lärare i systematisk teologi
0760-40 16 62
David Willgren
Studieledare SC Umeå, lärare i Gamla testamentet
0704-97 92 00
Martin Wärnelid
Studieledare Campus Örebro
0707-70 13 34