Dan Elofsson
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet
040-37 59 51
Maria Karlsson
Studievägledare PROMIS
0708-709623
Hanna Wärlegård
Studievägledare Teologiska program och kurser, frågor om behörighet och tillgodoräkningar
070-536 21 24