Bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi

Du kan nu söka till följande kurser med snart v. 35

Text och tolkning: Teori och metod inom exegetisk och systematisk teologi

Kursen innehåller tre huvudmoment. I det första momentet bearbetas bibeltolkning i ett historiskt perspektiv. I det andra momentet bearbetas olika metoder och läsarperspektiv inom aktuell teologi med speciell betoning på frågan om bibelbruk och bibeltolkning. I en sista del väljer studenten sedan en egen fördjupning mot bibelvetenskap eller historisk-systematisk teologi beroende på vald inriktning. Syftet med denna sista del är att träna mer ämnesspecifikt metodiskt arbetssätt.

 
Gud som befriare: Exodus-texter

Kursen är upplagd som ett språkligt-exegetiskt och bibelteologiskt studium av texter i Gamla testamentet som handlar om exodushändelsen. Detta bibelteologiska huvudtema studeras utifrån texter i 2 Mosebok, Psaltaren, Jesaja och Salomos Vishet (2 Mos kap 3–4; 12–15; 19–24; 32–34; Ps 77; 78; 81; 105; 106; 114; 136; Jes 19; 40–45; Salomos Vishet 9–19). Avsikten med textstudiet är att följa temats olika betoningar och applicering på skilda historiska situationer inom gammaltestamentlig tid. Litteraturen är vald för att visa hur exodustemat använts inom olika tolkningsmässiga kontexter.

Kursplan BV401

Teologins historia – systematisk-teologiska klassiker

Systematisk teologi bedrivs alltid i relation till sin historia. Studiet förutsätter därmed både en kännedom om centrala teologer och strömningar i historien samt en förståelse för hur historiskt material kan aktualiseras och diskuteras i modern teologi. Kursen bygger på gemensam läsning av viktiga primärtexter vilket inkluderar en fördjupning i ett centralt teologihistoriskt tema som också diskuteras konstruktivt i relation till aktuell teologisk diskussion. Tonvikten ligger på en kritisk och konstruktiv läsning av primärtexter såsom Irenaeus, Gregorios av Nyssa, Augustinus, Anselm, Thomas Aquino, Luther, Calvin, Schleiermacher, Barth och Tillich.

Kursplan HS401

TID: Veckorna 35 – 47.
De flesta lektionerna sker via internet-kommunikation.
 
 

Ledarskap och församlingsutveckling

För information om ansökan till masterprogrammet i Ledarskap och församlingsutveckling, se hemsida för Ansgars teologiska högskola.

 

OBS! För närvarande laddas inte bilagor upp från Ipads och iPhones. Använd PC, Mac eller Android för din ansökan.

Ansök genom att följa länken längst ner på sidan. För behörighet till masterprogrammet vid ÖTH krävs en teologie kandidatexamen eller motsvarande. Särskilda förkunskapskrav för enskilda kurser framgår av respektive kursplan. Du får också mer information här.

Detta behöver du:

 • Bild på dig själv (max 0,5 MB, används för intern kommunikation).
 • Examensbevis teologie kandidatexamen eller motsvarande (vidimerade, inscannat original). OBS! Detta laddas upp under kategorin Gymnasiebetyg.
 • (ev.) Intyg om dyslexi eller annan funktionsnedsättning.

Så här gör du:

 1. Gå till ansökningssidan.
 2. Välj program
  Program 1: välj vilket program du söker till i första hand.
  Program 2: välj ev. vilket program du söker till i andra hand.
  Program 3: välj ev. vilket program du söker till i tredje hand.
 3. Ladda upp dokument – se ovan vilka du behöver
 4. Personuppgifter – här fyller du i dina personuppgifter. Fyll i alla fält. Ange adress där du är folkbokförd.

Vi ser fram emot din ansökan!

Har du letat runt på hemsidan utan att hitta den information du söker? Kontakta studievägledare.