Terminen för diakonalt och socialt arbete

De senaste åren har det diakonala och sociala arbetet vuxit i betydelse och omfattning för ALTs huvudmän. Det har alltid haft en stark ställning i rörelsernas internationella arbete. Men idag är många församlingar i Sverige också engagerade i olika sociala projekt för missbrukare, barn och nysvenskar. Församlingar driver förskola, skola, äldreboenden, second hand-butiker med arbetsträning, med mera. Denna utveckling har gjort kyrkor till viktiga aktörer i det civila samhället.

Utvecklingen har gått fort och det saknas idag fördjupad teologisk reflektion kring hur kyrkan ska förstå dessa sociala projekt samt utbildning som tränar människor att tänka på sina sociala uppgifter ur ett kristet perspektiv. Det finns också ett stort antal församlingsanställda som har en diakonal inriktning på sina tjänster utan att de fått utbildning för dessa uppgifter.

Därför utvecklar nu ALT en termin för diakonalt och socialt arbete – DIOS. Den startas höstterminen 2019 och är just nu under uppbyggnad.

Terminen kan läsas på ALTs alla studiecenter och det finns möjlighet att välja hel- eller halvfartstudier. Vid helfartstudier läser man på studiecentret två dagar/vecka (onsdag + fredag) och vid halvfartstudier en dag. Kurserna ges enbart på hösten, vilket innebär att man behöver studera på halvfart under två höstterminer för att gå hela utbildningen.

Den riktar sig till några olika målgrupper:

 1. Ledare och verksamma i diakonala och sociala projekt som önskar en teologisk reflektion, fördjupning och fortbildning.
  – DIOS-termin på helfart innebär 50 % folkhögskola + 22,5hp.
  Det går även att komplettera med en PROMIS-termin (ges endast under VT).
  – Diplom utfärdas för en DIOS-termin eller ett år med DIOS + PROMIS med fullgjorda studier.
 2. Församlingsmedlemmar engagerade i socialt arbete som önskar fördjupning och vidareutbildning. 
 3. Personer som önskar komplettera andra utbildningar inom socialt arbete. 
 4. Profil för studenter i ALTs fyraåriga pastors- och ledarprogramsom önskar tjänst med en social-diakonal profil i Sverige eller utomlands.
  – Profilering görs med en termins studier samt ytterligare profileringsmöjlighet i exempelvis uppsats.
 5. Studenter i treårigt teologiskt kandidatprogramsom vill fördjupa sina kunskaper om kyrkan i samhället och projektledning.
 6. Studenter som vill komplettera andra högskolestudier med en DIOS-termin.

Kontakt: Kristin Borneling: kristin.borneling@altutbildning.se

Mer information om program och kursupplägg kommer i mars.