Kurser som anordnas av samverkande folkhögskolor inom ALT

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet
FL02 Ledaren, församlingen och samhället
FL03 Ledaren och kommunikationen
FL04 Ledaren i mötet med andra
FL05 Bibeln i församlingslivet
FL06 Människor i möte
FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar
FL08 Ledarskap och teologisk integrering
FL16 Interkulturell tjänst

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap
LK42 Nya testamentets böcker och budskap
LK51 Kyrka integration och diakoni
LK52 Hållbart ledarskap i församlingen

För kurser som anordnas av Örebro teologiska högskola se här.