Kurser som anordnas av samverkande folkhögskolor inom ALT

Kursplaner för höstterminen 2019. Vårterminens kursplaner läggs ut i slutet av hösten.

Ledarkurser

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet Kursplan ht19
FL03 Ledaren och kommunikationen Kursplan ht19
FL05 Bibeln i församlingslivet Kursplan ht19
FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar Kursplan ht19
FL15 Social och diakonal tjänst Kursplan ht19

Lördagskurser

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap
LK51 Kyrka, integration och diakoni

För kurser som anordnas av Örebro teologiska högskola se här.