Kurser som anordnas av samverkande folkhögskolor inom ALT

Kursplaner för höstterminen 2021 och vårterminen 2022 läggs ut här löpande.

Ledarkurser

FL01 Ledaren, församlingen och ledarskapet ht 21

FL03 Ledaren och kommunikationen ht 21

FL05 Bibeln i församlingslivet ht 21

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar ht 21

FL15 Social och diakonal tjänst ht 21

Lördagskurser

LK41 Gamla testamentets böcker och budskap 21-22

LK46 Kyrka och mission i en global värld 21-22

För kurser som anordnas av Örebro teologiska högskola se här.