Har du en kandidatexamen i teologi? Örebro teologiska högskola erbjuder flera olika vägar vidare till en magister- eller masterexamen.

Ledarskap och församlingsutveckling

Tillsammans med Ansgar Teologiska Högskola (ATH) i Kristiansand och Högskolan för Ledarskap och Teologi (HLT) i Oslo erbjuder ÖTH en masterutbildning i Ledarskap och församlingsutveckling. Utbildningen ges normalt på halvfart och passar speciellt bra att kombinera med församlingstjänst. ATH är ansvarig för utbildningen som är ackrediterad inom det norska universitetssystemet.

Bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi

I mars 2018 lämnade ALT in en ansökan om tillstånd för ÖTH att utfärda magister- och masterexamen inom ämnena bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi. Ansökan behandlades under 2018 och i januari 2019 beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att tillstyrka att ansökan ska beviljas. Under förutsättning att regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om att bevilja ÖTH detta tillstånd kommer magister- och masterutbildning starta under hösten 2019.

Magister- och masterutbildning är planerad att ges på plats i Örebro med möjlighet till utbyte med andra lärosäten. De valbara inriktningarna bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi har vissa gemensamma moment och samtidigt en tydlig fördjupning inom det valda området, se studiegångar.

Mer information kommer löpande.

ÖTH har även samverkan med Åbo akademi för magister- och masterstudier inom ämnena bibelvetenskap och systematisk teologi.