Har du en kandidatexamen i teologi? Örebro teologiska högskola erbjuder flera olika vägar vidare till en magister- eller masterexamen i teologi.

Bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi

I mars 2018 lämnade ALT in en ansökan om tillstånd för ÖTH att utfärda magister- och masterexamen inom ämnena bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi. Efter granskning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beviljades högskolan examenstillstånd för magister och master i teologi med nämnda inriktningar av regeringen i maj 2019. Det nya masterprogrammet startade höstterminen 2019.

Magister- och masterutbildning ges på plats i Örebro med möjlighet till utbyte med andra lärosäten. Det går att läsa på hel- eller deltid samt till viss del som fristående masterkurser. De valbara inriktningarna bibelvetenskap och historisk-systematisk teologi har vissa gemensamma moment och samtidigt en tydlig fördjupning inom det valda området, se studiegångar..

Vid frågor om masterutbildning, kontakta studievägledare.

Ledarskap och församlingsutveckling

Tillsammans med Ansgar Teologiska Högskola (ATH) i Kristiansand och Högskolan för Ledarskap och Teologi (HLT) i Oslo erbjuder ÖTH en masterutbildning i Ledarskap och församlingsutveckling. Utbildningen ges normalt på halvfart och passar speciellt bra att kombinera med församlingstjänst. ATH är ansvarig för utbildningen som är ackrediterad inom det norska universitetssystemet.