Innehåll och upplägg praktisk teologi

Ledarskap i församling förutsätter ständig fördjupning och utveckling. Vi är därför mycket glada att vi sedan några år utvecklat en masterutbildning som är skräddarsydd för dig som står i eller vill arbeta med församlingsledarskap. Genom samverkan mellan  Ansgar Teologiske Høyskole (Kristiansand), Høyskolen for Ledelse og Teologi (Oslo) och Örebro teologiska högskola finns nu en unik möjlighet till fördjupade studier som bygger på tidigare grundutbildning.

Utbildningen är uppbyggd så att den ska passa dig som står i församlingstjänst. Masterexamen omfattar två års heltidsstudier (120 hp) men läses normalt på halvfart med tre kurser omfattande 10 hp varje läsår. Utbildningen avslutas med en större masteruppsats. Den stora delen av studierna sker på distans men varje kurs omfattar en intensivvecka då studenter och lärare möts på någon av de de tre medverkande skolorna. På dessa veckor möter du förutom ämnesansvariga lärare från de olika skolorna också församlingsarbetare från såväl Sverige som Norge. Tillsammans ger detta dig både nya kunskaper inom området och möjlighet till att fördjupa din erfarenhet och praxis. Speciellt vikt läggs vid hur du som ledare driver förändringsprocesser.

Mer information om studiegång, ansökan m.m. finns hos  Ansgar Teologiske Høyskole.

Ansökan i praktisk teologi ska göras senast den 7 augusti och görs direkt till Ansgar Teologiske Høyskole.

Kostnad

Varje kurs om 10 hp kostar 2000 SKr (svenska studenter har halverade kurskostnader i jämförelse med de kostnadsuppgifter som finns på Ansgars hemsida).