Det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet är för dig som inriktar dig på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Utbildningen är en gedigen teologisk ledarutbildning där du får kombinera teologiska ämneskunskaper med kontinuerlig ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö. Utbildningen kan läsas i sin helhet på sex olika studieorter. Genom att hela utbildningen sker i samverkan mellan folkhögskolor och högskola kombineras lärande och pedagogik från de båda skolformerna. Hela programmet ligger på akademisk/eftergymnasial nivå.

Programmet omfattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religions- och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom de fyra åren är församlingsledarkurserna som integrerar teologiska kunskaper med församlingsliv, personlig utveckling och yrkes- och ledarträning.

Under det tredje året kan du välja en bibelvetenskaplig, interkulturell, internationell eller social-diakonal profil. Läs mer om programmet under rubrikerna i sidomenyn.

Välkommen att söka till pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi!

Terminstider för 2020-2021
HT20: 24 augusti – 8 januari (v. 35 – v. 1)
Uppehåll v. 2

VT21: 18 januari – 3 juni v. 3 – v. 22 

Terminstider för 2021-2022
HT21: 30 augusti – 14 jan (v. 35 – v. 2)
Uppehåll v. 3

VT22: 24 jan – 10 juni (v. 4 – v. 23)

Markus Frid
Pastors- och ledarprogrammet

ALT är en välbalanserad och trygg ledarutbildning! ALT ger mig den perfekta balansen av djupdykande kunskap om Bibeln och jordnära ledarskaps- och församlingskurser för att på ett utmanande och intressant sätt få växa mer som ledare i Guds rike.