Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS)

Vill du förbereda dig för ett utlandsuppdrag? Vill du komplettera din yrkesroll med ett tydligt missionsfokus? Vill du jobba med integration bland nysvenskar? Vill du bli en kulturöverbryggare i ett mångkulturellt landskap? Då är detta utbildningen för dig!

PROMIS är en terminslång utbildning som vi ger för den som arbetar/vill arbeta interkulturellt utomlands eller i Sverige. Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i mission utomlands eller interkulturellt i Sverige, t ex med integration i församlingen, församlingsgrundande arbete i mångkulturella miljöer eller i mötet med flyktingar och migrantförsamlingar. Utbildningen syftar till att stärka den teoretiska kunskapen om kultur och omvärld samt att fördjupa reflektionerna kring ens egen roll och tjänst i interkulturella sammanhang och det egna lärjungaskapet. Kurserna ges under vårterminen och är en samverkan mellan folkhögskola och högskola, vilket innebär att lärande och pedagogik från de båda skolformerna kombineras. PROMIS-kursen ligger på akademisk/eftergymnasial nivå. 

PROMIS kan läsas på ALT:s alla studiecenter och det finns möjlighet att välja hel- eller halvfartstudier. Vid helfartstudier läser man på studiecentret två dagar/vecka (ons + fre) och vid halvfartstudier en dag. Kurserna ges enbart på våren, vilket innebär att man behöver studera på halvfart under två vårterminer för att gå hela programmet.

Det finns också viss möjlighet att studera på PROMIS om man inte kan närvara vid ett studiecenter. Bor du utomlands och är anställd av Pingst/SAM eller EFK så finns det möjlighet att läsa kursen ifall du kan närvara i Örebro på minst en av våra tre gemensamma träffar. (Gemensamma träffar hålls v.3, v.12 och v.21 i Örebro.) Studier från annan ort än studiecenter förutsätter också vissa minimikrav på uppkopplingshastigheter mm samt en flexibilitet att anpassa sig till svensk tidszon. Bor du i Sverige långt från studiecenter och vill gå utbildningen, kontakta studievägledare för individuell prövning.

PROMIS samläses med studenter från ALT:s fyraåriga program, framförallt med de studenter som valt interkulturell profil.

Studiegång för PROMIS

Kontakt: Maria Karlsson, maria.karlsson@altutbildning.se.