Avgifter under utbildningen 

Undervisningen på ALT är kostnadsfri och ger möjlighet till studiemedel på eftergymnasial nivå under hela utbildningstiden. Alla programstudenter vid ALT omfattas av kårobligatorium. ALT tar ut följande terminsavgifter för DIOS/PROMIS: 

1 625 kr som faktureras från respektive folkhögskola (halvtidsstuderande 1 200 kr).
För studenter i Örebro faktureras en något lägre avgift: 1 425 kr (halvtidsstuderande 1 100 kr) exkl kopiering. Beloppet inkluderar kåravgiften på 125 kr (halvtidsstuderande 62 kr). 

Terminsavgiften täcker direkt studentrelaterade kostnader såsom: 

 • försäkring 
 • utskrifter till lektioner 
 • omkostnader vid avslutningar 
 • mat och logi vid gemensamma utbildningsdagar för alla studenter i Örebro i november och mars, samt även i Nyhem i september för studenter på pastors- och ledarprogrammet 
 • kopiering (detta gäller ej Örebro), 
 • ersättning för samordnade resor till utbildningsdagar en gång per termin (Nyhem och Örebro), samt därutöver stöd till studenter med extra långa resor. 

Fika på studiecenter/Campus betalas av studenten och kostnaden för detta varierar mellan de olika orterna. I vissa fall bakas den in i terminsavgiften. 

Studenter som vill söka studiemedel ansvarar själva för att ansöka om detta hos CSN. För ytterligare information om studiemedel hänvisar vi till: 

 • CSN.se – för allmän information om studiemedel samt för ansökan 
 • Respektive folkhögskola – för frågor om CSN-registrering:
  • Umeå folkhögskola, Syrene Wallmark
  • Hyllie Park fhsk, Eva-Lotta Larsson 
  • June fhsk, Ingalill Bard 
  • Kaggeholms fhsk, Natalie Kitallides 
  • Örebro Folkhögskola, Maria Norberg 
  • Vinga Folkhögskola, Sara Eliasson 
  • Örebro teologiska högskola, Hanna Wärlegård