Utbildningen Teologiskt kandidatprogram (180 hp) vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi. Den ger dig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar i församling/kyrka eller i det övriga arbetslivet. Den förbereder dig även för vidare teologiska studier.

Kandidatprogrammet inleds med ett teologiskt basår med orientering inom olika teologiska ämnesområden (bibelvetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, kyrko- och missionsstudier, samt religionshistoria och religionsbeteendevetenskap). Därefter följer två år av fördjupning med möjlighet till flera inriktningar: Bibelvetenskap (GT/NT med grundspråk), Tro och kyrka (systematisk teologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap), Internationell profil (fältstudier/utbytesstudier), Interkulturell profil och Social-diakonal profil.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180 hp och läses på plats på Örebro teologiska högskola.

Det finns även möjlighet att efter två års studier ansöka om Teologie högskoleexamen om 120 hp.

Studiegång Teologiskt kandidatprogram 180hp 19-20
Utbildningsplan Teologiskt kandidatprogram 180hp 19-20

Studiegång Teologiskt program 120hp 19-20
Utbildningpslan Teologiskt program 120hp 19-20