SC Malmö

Studiecenter Malmö

Bor du i Malmö och vill plugga teologi? Studiecenter Malmö finns i Hyllie Park Folkhögskola, Elinelundsvägen 55. Här kan du gå hela pastors- och ledarutbildningen inom Akademi för Ledarskap och Teologi. Hyllie Park Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön, FL-kurserna och personalen.

Studenterna möts två dagar i veckan i Malmö, för att följa undervisningen via videokonferens eller på plats, samt för bearbetning i studiegruppen. Två gånger per termin träffas alla studiecentren under tre dagar (ti-to) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon kursgård.

I Malmö har studiecentret nio bärarförsamlingar. Det är Europaporten, Hyllie Park Kyrkan och Immanuelskyrkan i Malmö. I Helsingborg är det Pingstkyrkan och Helsingsborgs husförsamlingsnätverk. Pingstkyrkan i Hässleholm, Pingstkyrkan i Lund, Östermalmskyrkan i Kristianstad, samt Skillinge Missionshus.

Erica Bäck är studieledare och tillförordnad samordnare och Petrus Lilja, Dan Elofsson och Matthew Nowachek är studieledare på centret. Håkan Kenne är lärare i FL-kurser. Välkommen att läsa teologi vid ALTs studiecenter i Malmö!

Erica Bäck
Studieledare och tf. samordnare
0768-77 90 98
Petrus Lilja
Studieledare
040-37 59 51
Matthew Nowachek
Studieledare
0735-23 56 37
Dan Elofsson
Studierektor för pastors- och ledarprogrammet, lärare i Nya testamentet
040-37 59 51
Håkan Kenne
Lärare
040-37 59 51