Studiecenter Malmö

Studiecenter Malmö

Vi samlar studerande från södra Sverige i en dynamisk miljö av lärande mitt i en region som präglas av människor från många olika delar av världen och församlingar med en längtan att ta det missionella livet på allvar. Här kan du läsa hela Pastors- och ledarprogrammet eller delar av vårt övriga utbud av fristående kurser och specialinriktningar (DIOS och PROMIS). 

ALT är placerad på Hyllie Parkområdet (Elinelundsvägen 55) som är en spännande studiemiljö där utbildning, församling och äldreboende samverkar med folkhögskolan. De nya lokalerna med kyrka och restaurang är en levande mötesplats, här hörs ett upprymt sorl av samtal på många språk. Hyllie Park ligger i en framväxande stadsdel i närheten av Hyllie Station i Malmö.

Under din utbildning möter du våra engagerade pedagoger. Vi har tre studieledare som följer din process av lärande på ett nära sätt: Erica Bäck (tf samordnare), Petrus Lilja och Matthew Nowachek. Håkan Kenne och Dan Elofsson (studierektor Pastors- och ledarprogrammet) är lärare som också tillhör Malmö.

Regionen kännetecknas av många utmaningar där församlingar prövar att på ett relevant sätt leva ut kristen tro i det omgivande samhället. Här kan du vara med och genomföra din utbildning i församlingar som fungerar på olika sätt. I vårt nätverk finns husförsamlingskyrkor, pionjära arbeten tillsammans med frikyrkor som funnits länge i miljöer som landsbygd, storstad och småstad. Några av dem är det vi kallar bärarförsamlingar, som gärna tar emot studenter. Malmö: EuropaportenHyllie Park Kyrkan och Immanuelskyrkan. Helsingborg: Pingstkyrkan och Helsingsborgs husförsamlingsnätverk. Hässleholm: Pingstkyrkan. Lund: Pingstkyrkan. Kristianstad: Östermalmskyrkan. Österlen: Skillinge Missionshus. Även andra församlingar i södra Sverige är delaktiga som utbildningsförsamlingar.

Varmt välkommen till Malmö studiecenter!

Erica Bäck
Studieledare och tf. samordnare
0768-77 90 98
Petrus Lilja
Studieledare
040-37 59 51
Matthew Nowachek
Studieledare
0735-23 56 37
Dan Elofsson
Studierektor för pastors- och ledarprogrammet, lärare i Nya testamentet
040-37 59 51
Håkan Kenne
Lärare
040-37 59 51