Antagningsprocessen

Här följer en beskrivning av vad som händer från det att du vill ansöka till Akademi för Ledarskap och Teologi tills du får ett antagningsbesked.

Om du är intresserad av den fyraåriga pastors- och ledarutbildningen vill vi att någon i ALTs utbildningsledning har ett kort personligt samtal med dig innan du skickar in din ansökan. Det går bra att kontakta samordnaren på något av våra studiecenter eller en av utbildningsföreståndarna Ulrik Josefsson och Dan Elofsson. Syftet med samtalet är att stämma av att detta kan vara en utbildning som motsvarar dina förväntningar och höra om det kan finnas några frågor kring behörighet. Det ger dig en möjlighet att tidigt söka andra vägar om behörighet eller studieupplägget inte alls passar.

Är du intresserad av teologiska program och kurser svarar studievägledare Hanna Wärlegård gärna på frågor, men det går bra att skicka in ansökan utan föregående kontakt.

Du ansöker sedan via vår webbansökan (se instruktioner per utbildning i vänstermenyn), där du också laddar upp relevanta dokument i digitalt format. Du får ett bekräftelsemail till den e-postadress du angett när din ansökan laddats upp. Om du bett någon skriva rekommendation, kolla att han/hon skickar in den.

Därefter kommer det att dröja tills du hör något från ALT.

Efter den 16 april kommer vi att börja arbeta med ansökningarna. Då kommer du som sökt till det fyraåriga programmet att kallas till en intervju på 30-60 minuter där vi lite mer ingående kommer att samtala om förväntningar och mål med utbildningen, vilken utbildningsförsamling du redan har tänkt på eller kan tänka dig, samt presentera hur utbildningen fungerar. Detta samtal är viktigt för att avgöra om utbildningen kan passa dig och om vi kan ge dig plats. Men samtalet handlar även om att bedöma i vilken utbildningsmiljö du som blivande student kan få möjlighet att tränas och utvecklas utifrån din egen längtan och inriktning. Vi räknar med att intervjun ska genomföras före den 18 maj.

I slutet av maj har vi antagningskonferens och i början av juni kommer du att få ett e-postmeddelande från antagningssystemet. Skulle du inte bli antagen kommer vi att ringa upp dig innan du får detta meddelande.

När du fått beskedet ska du bekräfta din plats. Instruktioner ges i meddelandet om antagning.

Om du behöver någon typ av förhandsbesked ber vi dig tydligt meddela detta i fältet Övriga upplysningar i webbansökan.