Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Utbildning och examina

2006-2009 3-årig Teologisk utbildning på PTS – Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium

2012 Teologisk kandidatexamen ÖTH

2016- Masterprogrammet i praktisk teologi via Ansgar Teologiske Högskole i Kristiansand, Norge

Anställningar och uppdrag

Har varit församlingsanställd i Pingst i tio år, Ordförande i en Pingstförsamling i fem år. Är församlingsledare i Pingstförsamlingen Västra Frölunda.

2009- Handledare i Naturlig Församlingsutveckling

2011- Studieledare på ALT