Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Utbildning och examina

2006-2009 3-årig Teologisk utbildning på PTS – Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium

2012 Teologisk kandidatexamen ÖTH

2016-2020 Masterutbildning i praktisk teologi via Ansgar Teologiske Högskole i Kristiansand, Norge
Masteruppsats om Församlingskultur.

Anställningar och uppdrag

Har varit församlingsanställd i Pingst i tio år, Ordförande i en Pingstförsamling i fem år. 

2009- Handledare i Naturlig Församlingsutveckling

2018- Handledare i Pingst Omstart

2011- Studieledare på ALT

Publikationer

Kristensson, Åsa. 2020. Församlingskultur – Navet i församlingens gemensamma liv. Värnamo: Tell it