Mentorskapskurs – utvecklas och få verktyg till att leda andra

Att slå följe en bit på vägen och lära av någon som har mer erfarenhet är en viktig del av att växa som människa och ledare. Många vittnar om hur stödet och vägledningen från en mentor har varit avgörande för utveckling och välmående. För att kunna leda andra behöver man själv få verktygen som utvecklar […]

Rapportsläpp 21 oktober: Kristen tro på glid?

Hur ser det ut med tron hos unga vuxna i frikyrkliga miljöer? Den frågan har studerats av en grupp forskare inom ALT och IPS. Resultatet presenteras i IPS-rapporten Kristen tro på glid? Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. ALT och IPS bjuder in till ett presentationsseminarium 21 oktober kl 10-12 som sänds live på […]

Bibelfestivalen 6-7 oktober

I år är det åter igen dags för Bibelfestivalen på ALT Campus Örebro. Den här gången blir det en festival för elever från sex inbjudna bibelskolor som på olika sätt under dessa dagar får lära sig ännu mer om och få en större inspiration till att läsa och studera Bibeln. Programmet för dessa dagar (OBS […]

Ulrik Josefsson blir tillförordnad rektor

Nuvarande rektor Niklas Holmefur kommer att avsluta sin tjänst vid ALT efter årsskiftet. Fram till dess finns Niklas kvar i organisationen och i flertalet uppgifter. Prorektor Ulrik Josefsson går som planerat in som tf rektor under delar av läsåret 22/23. Organisationen är väl rustad för denna förändring och det finns alla förutsättningar för tf rektor […]

Kurs: Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska

På uppdrag av S:ta Mariakyrkan i Örebro ger ALT under vårterminen (uppskjutet från höstterminen) kursen Teologiska texter på klassisk syriska/arameiska. Kursen startar den 23 januari. – Det är väldigt viktigt att vi är med och tar ansvar för utbildningen i syriska. Bibeln översattes på ett tidigt stadium till klassisk syriska (arameiska) – versionen kallas Peshitta. […]

Undrar om Gud… – Barnteologidag 27 oktober

En teologidag utifrån barns frågor om Gud, det goda och det onda. Den 27 oktober kl 9-12 på ALT Campus Örebro och digitalt. Barn och unga hör om krig och ondska i världen. Men ser och möter också det ondas uttryck på andra och nära sätt. Var finns Gud i det som händer? Och vad […]

Diakoni och diakoner i församling och samhälle – DIOS temadag 20 okt

Vad krävs för att leda ett diakonalt arbete i vår tid och vilket diakonalt ansvar har kyrkan ur ett samhällsperspektiv? Den 20 oktober kl 9.30-16 är du välkommen att vara med på en temadag om ”Diakoni och diakoner i församling och samhälle”, inom ramen för ALT:s program DIOS – terminen för diakonalt och socialt arbete. […]

Efterlängtad examenshögtid 9 juni

Äntligen fick vi fira en riktig examenshögtid igen! Torsdagen den 9 juni blev en riktig högtidsdag runt om på alla våra studieorter. Tillsammans med familjer och med alla studenter och all personal på plats. Högtiden inleddes med en gemensam del över vårt videokonferenssystem där vi lyssna till både rektor Niklas Holmefur (bilden) och prorektor Ulrik […]

SONG, PRAYER, SCRIPTURE – Psaltarkonferens 13-15 oktober

Det är få böcker som har haft en sådan inverkan på troende gemenskaper som Psaltaren, nu som då. Den 13–15 oktober bjuder Örebro teologiska högskola in till en konferens om just Psaltaren – ”Song, prayer, scripture” – på Campus Örebro. Konferensen kommer att samla experter från det bibelvetenskapliga området för att belysa de mångfacetterade sätt […]

Dagen recenserar Mikael Tellbes ”Ledd för att leda”

David Nyström har recenserat Mikael Tellbes bibelkommentar Ledd för att leda, på uppdrag av Dagen. Här ett utdrag: ”Det här är en genre där Tellbe verkligen kommer till sin rätt, då han klarar av att bära sin gedigna kunskap med lätthet. Han har en enastående förmåga att finna kärnan i texterna, samt att koka ner […]