Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Beviljande av ett Erasmus Charter for Higher Education

7 april 2021

ALT och ÖTH har blivit beviljade ett s k Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027.

Maria Karlsson, lärare och ansvarig för internationalisering på ALT/ÖTH – vad är egentligen Erasmus?
– Erasmus är namnet på ett utbytesprogram mellan länder i Europa för att möjliggöra utbyte mellan deras lärosätens studenter och personal.

Varför är det här viktigt för ALT/ÖTH?
– Det här ger oss möjlighet att vara en del av det ökade samarbete som planeras inom högre utbildning i Europa de närmaste åren. ECHE ger ett ramverk och kvalitetssäkring för internationella utbyten. I den här nya europeiska satsningen på högre utbildning är ökad digitalisering och mer effektiv tillgodoräkning av poäng några av prioriteringarna. Man vill även skapa större möjligheter för individer med mindre resurser att kunna delta i Erasmus-aktiviteter.

Just nu har ALT utbyteskontrakt med Ansgar Teologiske Høyskole (Kristiansand), Høyskolen for Ledelse og Teologi (Oslo) och Tartu Theological Seminary (Tartu, Estland). Erasmus ger också möjlighet till utomeuropeiska utbyten i samarbete med partnerinstitutioner ut över världen. Tidigare har ALT haft ett sådant utbyte med Karen Baptist Theological Seminary i Myanmar, som sträckte sig över en treårsperiod.

Läs mer om att studera utomlands här.