Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Boknyhet: Ledd för att leda

16 mars 2022

Mikael Tellbe, lärare i Nya testamentet på ALT, är huvudredaktör för kommentarsserien Nya testamentets budskap (NTB) som ges ut av Libris förlag. Den senaste volymen – Ledd för att leda – har nyligen kommit ut och är skriven av Mikael Tellbe själv. Boken är en kommentar till Pastoralbreven (1-2 Tim och Titus). Nu återstår bara två nummer innan serien är komplett.